Zarządzanie HR w okresie spowolnienia gospodarczego

Okres recesji, skutkujący gwałtownymi zmianami i obniżeniem przychodów wymusza na przedsiębiorcach zdecydowane działania. Cięcia kosztów i ograniczenia wydatków to pierwsze decyzje właścicieli firm, również w obszarze HR. Redukcje etatów, restrukturyzacje wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, rezygnacja z projektów szkoleniowych i rozwojowych boleśnie dotykają większość pracowników. Wszystkie te działania, jeśli nie są przemyślane, mogą zaważyć negatywnie na przyszłości organizacji i jej konkurencyjności na rynku.

Trudna, kryzysowa polityka skutkuje bowiem frustracją pracowników, utratą zaufanie do organizacji, zachwianiem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, czy celowości poświęcania się na rzecz pracodawcy. Pracownicy stają się podatni na poszukiwania innej pracy i propozycje przejścia do konkurencji.

Na działach HR spoczywa odpowiedzialność za rozpoznanie opinii i nastrojów pracowniczych oraz szybkie reagowanie na negatywne skutki decyzji kryzysowych.

Priorytetowym wyzwaniem dla działów personalnych w takim okresie staje się odbudowa morale załogi i odtworzenie zaangażowania w pracę oraz utrzymanie kluczowych dla organizacji pracowników./*

Odbudowa motywacji i zaangażowania pracowników może i – w kontekście zasadności prowadzenia długofalowej polityki personalnej oraz optymalizacji kosztów - powinna być ukierunkowana na motywowania pozafinansowe i rzetelną komunikację wewnętrzną.

Wśród możliwych działań warto wskazać na takie jak: włączanie pracowników w procesy decyzyjne i ważne strategicznie projekty, współpracę z osobami wysoko postawionymi w organizacji; sprzyjanie samorealizacji i rozwojowi zawodowemu; zwiększanie samodzielności i odpowiedzialności; zaspakajanie potrzeby uznania i prestiżu – dostęp do ważnych informacji biznesowych, promowanie i komunikowanie w organizacji wyróżnień i osiągnięć; awanse stanowiskowe, czy różne formy integracji.

Są to nie kosztowe rozwiązania o charakterze silnie retencyjnym, a przez pracowników postrzegane jako atrakcyjne. Pracownicy motywowani długookresowo, związani z firmą nie tylko wynagrodzeniami, poczuwają się do współodpowiedzialności za jej rozwój i przyszłość, są gwarancją przetrwania trudnych sytuacji i sukcesów biznesowych.

*/ Raport z badania przeprowadzonego w bieżącym roku przez PWC i PSZK w środowisku HR: „Czas próby. HR po kryzysie”.