Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września!

30 września, od 1 stycznia 2012 r. taki termin na udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych ustalili ostatecznie posłowie. Ta zmiana to konsekwencja uwzględnienia w drugiej ustawie deregulacyjnej poprawki zaproponowanej przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo”.

Posłowie pracowali nad ostatecznym kształtem ustawy o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która m.in. wydłuża termin na udzielenie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w roku, w którym nabył do niego prawo.

Podczas, gdy wszystko zapowiadało, że zaległy urlop trzeba będzie wykorzystywać do 31 lipca, posłowie zdecydowali jeszcze bardziej wydłużyć ten termin - a wszystko za sprawą poprawki zaproponowanej przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo”.
Zatem od 1 stycznia 2012 r. zaległego urlopu wypoczynkowego pracodawca będzie musiał udzielić pracownikom do 30 września, a nie jak obecnie do 31 marca.

Wydaje się, że powyższy termin jest już ostateczny, jednak przypominamy, że ustawę musi jeszcze przyjąć Senat i podpisać Prezydent, a zatem dopiero podpis Prezydenta zagwarantuje niezmienność jej postanowień o czym oczywiście Państwa poinformujemy.

Podstawa prawna:
» ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy nr 4461).