Doradztwo i usługi dodatkowe

 • doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • audyt dokumentacji personalnej:
  • przegląd i analiza dokumentacji personalnej
  • sporządzenie raportu
  • wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowej Klienta
 • projektowanie/audyt dokumentów i regulacji kadrowych:
  • Regulamin Pracy
  • Regulamin Wynagradzania
  • Regulamin ZFŚS
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  • Formularze dokumentacji kadrowej:
   • Formularze - Nowy pracownik
   • Formularze - ZUS
 • konsulting HR
  • opracowywanie profili zawodowych i opisów stanowisk pracy
  • analiza efektywności zatrudnienia
  • analiza potrzeb szkoleniowych pracowników
  • projektowanie ścieżek kariery
  • okresowe oceny pracy
  • motywacyjne systemy wynagradzania, kształtowanie optymalnych poziomów wynagrodzeń
 • eletroniczne akta
  • utworzenie bazy danych zawierającej skany dokumentacji gromadzonej w teczkach personalnych pracowników, umożliwiającej Klientowi dostęp on – line do dokumentacji kadrowej swoich pracowników.

Zobacz zakres administracji kadrowej