Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, do spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i spółek akcyjnych.

Zakres usług administracji kadrowej:

  • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, w tym umowy cywilno-prawne, zatrudnianie cudzoziemców

  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS

  • ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień lekarskich

  • prowadzenie ewidencji obowiązujących okresowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności

  • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników

  • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS

  • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników

Zobacz zakres administracji płac